عفاف و حجاب

طرح عفاف و حجاب

اصول و مبانی و روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف

(مصوب چهارصدو هفتادو ششمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

اصول و مبانی روش های اجرائی در مسأله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

برای آنکه روش های اجرائی دستگاه های مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجاب، منطقی و جامع و هماهنگ و تابع یک سلسله اصول و مبانی می باشد. به این اصول و مبانی فهرست وار اشاره می شود:

1-عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقوی است. بنابراین برای تقویت آن باید در درجة‌ اول به تحکیم ایمان و تقویت باورهای دینی جامعه که در حکم روح و ریشه و اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.      

2-در توسعة فرهنگ عفاف و حجاب لازم است به تحکیم ارزش ها و مفاهیم اخلاقی خاصی از قبیل شرم و حیا و آزرم و غیرت که با عفاف و حجاب رابطة ‌نزدیک و باواسطه دارند و خود از ثمرات ایمان و تقوی محسوب می شوند و نیز به آموزش احکام و شرعی مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در جامعه و خانواده توجه کافی مبذول شود.

3-توضیح و تبیین دائمی فلسفه و فواید عفاف و حجاب در زندگی فردی و اجتماعی و بیان آثار و نتایج سوء عدم رعایت عفاف و حجاب امری ضروری است.

4-عفاف و حجاب یک امر تربیتی خانواده است و تربیت خانوادگی در تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب در اندیشه و روح افراد، نقش اصلی و عمده را ایفا می کند.

5-لازم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان به نقش عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مستقل برای کشور و ملت و همچنین به آثار مثبت سیاسی این استقلال جلب و مقاصد دشمنان در ترویج فرهنگ برهنگی که خود یکی از راه های تهام فرهنگی است با ذکر شواهد و نمونه های تاریخی تشریح نمود.

6-ضروری است به ریشه ها و زمینه های اجتماعی و اقتصادی ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیة‌ اشرافی گری و تجمل پرستی از یک سو و فقر و استبصال مادی از سوی دیگر و نیز دشواری های موجود بر سر راه ازدواج شرعی و قانونی و تشکیل خانواده توجه شود و با مبارزه و مقابله با این ریشه ها و انگیزه ها موجبات ترویج و توسعة عفاف و حجاب فراهم شود.

7-در توسعه و ترویج عفاف  و حجاب باید بر فعالیت های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی تأکید شده سعی شود فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط به نحوی ساخته شود که افراد به صورت طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف و حجاب رغبت نمایند و بدان عادت کنند و از کارهایی که موجب بدبینی نسبت به اسلام و نظام اسلامی گردد پرهیز شود.

8-در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان مخاطب قرار گیرد و نقش و مسئولیت زنان فراموش شود بلکه باید عفاف و حجاب به عنوان امری که به هر دو جنس زن و مرد مربوط می شود تلقی شود.

9-لازم است در معرفی اسوه ها و الگوها در جامعه به عفاف و حجاب به عنوان یک ارزش، عنایت کافی شود و در تبلیغات و نیز در آثار ادبی و هنری شأن و منزلت انسانی زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گیرد.

10-تبلیغ عفاف و حجاب باید چنان باشد که هم موجب بدآموزی و اشاعه فحشا‌ء نشود و در این امر، می باید مقتضیات سنی، روحی و فرهنگی مخاطبان مورد توجه قرار گیرد.

11-در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، لازم است میان فعالیتهای فرهنگی، ارشادی و اجرایی، همسویی و هماهنگی وجود داشته باشد و برنامه ها و اقدامات انجام شده بصورتی مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

12-در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه های مثبت تکیه شود و شیوه ها و طرز بیان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت عفاف و بی حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت آمیز خودداری شود.

13-مدیران و مسئولان باید از آگاهی و حساسیت لازم نسبت به مسأله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً‌ باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ و پاسداری از عفاف و حجاب اولویت داده شود.

14-در شهرسازی و معماری باید فرهنگ عفاف و حجاب مد نظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامه ها و استفاده از وسایل و امکانات به نحوی باشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد شود.

15-در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و شرایط و مقتضیات محیط زندگی و خصوصیات اقلیمی و سنت ها و آداب محلی و منطقه ای مربوط به لباس و پوشش، با رعایت اصل حکم فقهی حجاب، توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام برای چادر به عنوان کاملترین و رایج ترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و تفریط، از الزام همگان به استفاده از یک نوع رنگ و شکل خاص خودداری شود. (مراکز اداری، آموزشی و درمانی تابع ضوابط خاص خود می باشد.)

16-به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ و ترویج آن باید تدابیری اتخاذ شود تا چادر و انواع لباس هایی که استفاده از آنها لازمه رعایت عفاف و حجاب است به آسانی و با هزینه ای معقول و منطقی قابل تأمین باشد.

17-این اصول در 16 بند در جلسه 413 مورخ 14/11/76 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری جشنواره و نمایشگاههای مد ولباس اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان :

درراستای ترویج الگوهای پوشش ایرانی و اسلامی و پرهیز از الگوهای نامانوس با

 

فرهنگ ملی و دینی ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان (دبیرخانه

 

شورای فرهنگ عمومی ) اقدام به برپایی دودوره جشنواره طراحان مد ولباس و

 

چهاردوره نمایشگاه حجاب و عفاف درسنوات مختلف نموده است . اهداف برگزاری

 

این جشنواره ها عبارت بوده است از :

 

1-  توجه به مقوله مد و تبلیغ الگوهای متنوع لباس ایرانی و محلی که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما انطباق دارد

 

 

2-  ترویج استفاده از پوشش اسلامی بویژه چادر به عنوان حجاب برتر بدون تحمیل و اجباری کردن نوع خاصی از پوشش

 

 

3-    شناسایی طراحان لباس بویژه طراحان گمنام ، تجلیل از بهترین ها و حمایت از طرح ها و الگوهای برتر

 

آنچه در پی آمده است گزیده ای از طرح های برتر مد و لباس توسط طراحان جوان

 

 در استان کرمان است که در قالب نمایشگاههای ملی و استانی ارائه گردیدهحجاب و عفاف 5
حجاب و عفاف 4
حجاب و عفاف 3
حجاب و عفاف 2
حجاب و عفاف 1