ارتباط با ما

کرمان _ خ شهید کامیاب - خ شهید رضوانی نژاد - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان

 شماره های تماس:
در بخش معرفی اداره کل استان کرمان در منوی سمت راست هر حوزه بصورت مجزا آمده است