معرفی دو فصلنامه فرهنگ کرمان

" دو فصلنامه فرهنگ کرمان " نشریه فرهنگی پژوهشی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی است که  با هدف توسعه پژوهش های فرهنگی و همچنین تشویق پژوهشگران و اندیشمندان به تحقیق در ابعاد مختلف فرهنگی با رویکرد کاملا تخصصی منتشر می گردد . با عنایت به اینکه هدف اصلی این فصلنامه فراهم نمودن زمینه مناسب جهت انجام مطالعات میان رشته ای درمباحث فرهنگی اجتماعی در گستره استان پهناور و تاریخی کرمان در محورهای :


- فرهنگ وهنر                                                  - مطالعات راهبردی فرهنگی

- فرهنگ واجتماع                                              - آسیب شناسی فرهنگی

- فرهنگ ودین                                                - سیاستگذاری فرهنگی

- فرهنگ ،میراث فرهنگ،هنرهای سنتی وبومی                    - مهندسی فرهنگی

- فرهنگ و اقتصاد                                             - اطلس فرهنگی

- فرهنگ عامه و....


    با چاپ و انتشار مقالات علمی ، مقالات فرهنگی و هنری ، انجام گزارشات و گفتگوهای تخصصی، نقد و تحلیل تولیدات مطرح فرهنگی و هنری استان می باشد،  از همه ی  اساتید و پژوهشگران محترم جهت  غنی بخشیدن به این حرکت فرهنگی دعوت به همکاری میشود .                                                                                                                         

لطفا مقالات و گزارشات خودرا به پست الکترونیک فصلنامه: farhangpjk@chmail.ir  ارسال فرمایید.


آدرس دفتر فصلنامه :کرمان ،خیابان شهید کامیاب ،اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی تلفن : 03431225275-03431225257