فراخوان جشنواره حفظ چهل حدیث رضوی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ]
 فرم شرکت درسومین جشنواره تئاتر جزیره قشم
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ]
 قانون و آیین‌نامه اجرایی ممنوعیت نهادهای دولتی از انتشار نشریات غیر ضرور
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ]
 
 فراخون نخستین جشنواره شعر بومی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ]
 فرم شرکت در دومین جشنواره تئاتر جزیره قشم
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
 فراخوان دومین جشنواره تئاتر جزیره قشم
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ]
 اولین جشنواره تئاتر کودک استان
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۴ دی ۱۳۹۳ ]
 چهارمین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری نماز(مهلت: 93/10/30)
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۵ آذر ۱۳۹۳ ]
 
 فراخوان جشنواره رضوی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۹ آذر ۱۳۹۳ ]
 اولین جشنواره شعر عاشورایی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۵ آبان ۱۳۹۳ ]
 
 مجوزهای آموزش
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ]
 مجوزهای مطبوعات
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ]
 مجوزهای هنری
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ]
 مجوزهای فرهنگی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ]
 اطلاعیه مهم صندوق اعتباری هنر(هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران)
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ ]
 فراخوان چهاردهمین جشنواره سراسری شعر غدیریه
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ ]
 
 آیین نامه اجرایی انظباطی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۶ اسفند ۱۳۹۲ ]
 
 W321-صدورپروانه ساخت فیلمهاوبرنامه های ویدئویی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۶ دی ۱۳۹۱ ]
 
 W316-آموزشگاه آزادهنری
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۶ دی ۱۳۹۱ ]
 W316-آموزشگاه آزاد موسیقی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۶ دی ۱۳۹۱ ]
 W314-طرح بیمه هنرمندان روزنامه نگاران و نویسندگان
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۶ دی ۱۳۹۱ ]
 صدورمجوزفروشگاههای عرضه محصول فرهنگی و بازی رایانه ای
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۶ دی ۱۳۹۱ ]
 آموزشگاه آزادسینمایی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۶ دی ۱۳۹۱ ]
 صدورمجوز تاسیس مراکز صدابرداری و صداگذاری
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۶ دی ۱۳۹۱ ]
 صدورمجوز تاسیس موسسات فیلمهای غیرسینمایی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۶ دی ۱۳۹۱ ]
 صدورمجوز ماهواره ها
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۰ دی ۱۳۹۱ ]
 برگزاری دوره آموزش سینمایی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۰ دی ۱۳۹۱ ]
 کانون های آگهی تبلیغات
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۳ دی ۱۳۹۱ ]
 W416-صدورتأییدیه فعالیت شرکتهای رایانه ای (استعلام)
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۵ آذر ۱۳۹۱ ]
 طرح بیمه هنرمندان روزنامه نگاران و نویسندگان
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۹ آبان ۱۳۹۱ ]
 صدورمجوزفروشگاههای عرضه محصول فرهنگی و بازی رایانه ای
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۹ آبان ۱۳۹۱ ]
 صدورمجوز تاسیس مراکز صدابرداری و صداگذاری
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۹ آبان ۱۳۹۱ ]
 صدورپروانه ساخت فیلمهاوبرنامه های ویدئویی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۸ تیر ۱۳۹۱ ]
 چاپ و لیتوگرافی و عملیات تکمیلی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۸ تیر ۱۳۹۱ ]
 آموزشگاه آزادهنری
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ]
 دستورالعمل صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای آزاد سینمایی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ ]
 صدورمجوزنمایندگی فروش نشریات
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ ]
 صدورپروانه دفاترسرپرستی نشریات منطقه ای و سراسری
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ ]
 پروانه فعالیت خبرگزاری غیردولتی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ ]
 اخذپروانه فعالیت خبرنگاری
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ ]
 ‌قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ ]
 
 ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ ]
 
 ‌قانون مطبوعات
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ ]
 
 ‌قانون استفساریه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ ]
 
 ‌قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ ]
 
 01
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ ]
 
 بخشنامه مجوز پایگاه اینترنتی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۱۶ تیر ۱۳۹۰ ]
 
 نحوه شرکت در نهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع)
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ]
 
 فهرست کتب مصوب هیات انتخاب و خرید کتاب 410_411
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۱ دی ۱۳۸۹ ]