مشخصات آموزشگاههای آزاد سینمایی

 

 

ردیف

نام آموزشگاه

مدیر مسئول

سال تاسیس

شهرستان

1

پاروز

مجید فدایی

82

کرمان

2

جام جم

زهرا اشرف گنجویی

82

کرمان

3

سپنتا

عباس بلوچی

85

رفسنجان

 

 

مشخصات موسسات ویدیویی ( غیر سینمایی ) استان

 

ردیف

نام مرکزفیلمسازی

مشخصات مدیرعامل

شهر

کد ملی

شماره ثبت

شناسه ملی

اعتبار پروانه

تلفن همراه

تلقن

1

رهاد

علیرضا فخری زاده

کرمان

2992577758

779

 

91

09132953514

2477281

2

متحرک سازان

بهزاد مظاهری

کرمان

2991500603

810

93

09131417514

2451691

3

آرمان نواندیشان

محمد شریفی

کرمان

0054880913

-

94

14137307372

2234747

4

پاسارگاد

غلامرضا حسینی نژاد

کرمان

6079694204

513

92

09133411650

22250016

5

پاروز

مجید فدایی

کرمان

3179683988

400

93

09133972104

 

6

مهر آوران

مجتبی دهقانی

کرمان

2991414049

419

10630040170

93

09133955239

2470258

7

تصویر گستر جنوب

مسعود اشجعی

کرمان

2990609504

-

92

09138432198

2221434

8

تدوین گران بوتیا

امین شجاعی

کرمان

2991737824

1010

10630168869

94

09131986334

2233736

9

کیمیا فیلم

علی حسینی نژاد

کرمان

2991478659

411

94

09131978387

2223185

10

آراب کارمانیا

محمد زارع

کرمان

0453485881

1038

10630171016

94

09133435068

2233195

11

سیما فیلم شبکه جنوبشرق

فریدون پورآتشی

کرمان

0051305151

-

90

09133991147

2263984

12

هنر هفتم

سید محمد علی مهدویان

کرمان

0051173018

-

94

09131997628

2516616

13

گلستان

علیرضا کلانتری

کرمان

3051133833

396

91

09131410807

2120421

14

شیوا

محمد مهدی عرب نژاد

کرمان

3091106071

-

89

09352369500

2234276

15

سیما کویر جنوبشرق

علیرضا تقاصی

کرمان

0058403280

-

91

0913144015

2269089

16

ققنوس کویر کارمانیا

مرتضی تویسرکانی

کرمان

0381828212

1089

10630176220

93

09133870281

2238309

17

رویای شگفت انگیز

رضا ارجنگی

کرمان

3111101339

1146

10630179596

94

09136601461

2225126

18

قاب اندیشه کرمان

سعید مددی ماهانی

کرمان

2992899801

1132

10630178790

94

09132428945

2250286

19

مستد گران جهانی موج

هادی ضیاء عزیزی

کرمان

3392087734

1196

10630182858

92

09133988426

-

20

بوتیا گران زیتون سبزکویر

مهدی جعفرزاده

کرمان

2992105716

1233

10630184689

94

09133414271

3335777

21

امان فیلم جنوب

امین امانی

کرمان

2991783941

1296

10630189056

93

09133417264

2231188

22

نقطه طلایی هنری

حامد سعادت

کرمان

2992889229

1260

10630186792

93

09139416210

2265775

23

تصویر باران

حسن اکبری پور

رفسنجان

3051591467

1582

89

09133411650

5228211

24

برگ باران زراوند

پژمان جعفری

زرند

0321844386

68

13000030915

92

09122214873

-

25

عصر آدینه

سعید ملک محمدی

سیرجان

3130621040

215

92

09139984983

-

26

پویا نمایی ضحی

مهران حیدری

سیرجان

3071941706

233

14002902630

92

09131784468

3232660