• حوزه معاونت فرهنگی

معاون فرهنگی

احمد وفایی ………………………….شماره مستقیم  31225257-034

Image result for ‫احمد وفایی ارشاد کرمان‬‎

سرپرست اداره امور فرهنگی: ناهید بذر افشان            31225280

رئیس اداره امور تبلیغات و اطلاع رسانی :  بابک لشکری      31225268

رئیس اداره مطبوعات و آگهی ها : سیف الدینی           31225287

مسئول دبیرخانه  جشنواره شعر رضوی:سعید نجفی    31225286