معرفی اداره کل استان کرمانمعاونت امور هنری و سینمایی

معاونت هنری

   

    معاون هنری و سینمایی:

   آقای وحید محمدی  

معاون امور هنری وسینمایی

                                     
 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

وحید محمدی

معاون هنری و سینمایی

31225202

علیرضا عباس زاده

مسئول دفتر معاونت

31225202

منوچهر معین الدینی

رئیس گروه سینمایی و سمعی وبصری

31225211

فروغ فدایی

کارشناس اداره امور سینمایی و سمعی و بصری

31225221

افسانه سیفی

کارشناس اداره امور سینمایی و سمعی و بصری

31225221

منصور علی بیگی

کارشناس اداره امور سینمایی  و سمعی و بصری

31225222

علی سلطانی

رئیس گروه امور هنری

31225220

مجتبی روحانی

کارشناس مسئول امور تجسمی و آموزشگاههای آزاد هنری

31225209

فرهاد باغینی پور

کارشناس مسئول موسیقی

31225209

مهدی عسکرپور

کمک کارشناس امور هنری

31225215

علیرضا اسلامی

کارشناس مسئول هنرهای نمایشی

31225215

مهدی ملانوری

کارشناس امور هنری( مسئول امور هنرستانها )

31225311

نیره ولندیاری

مسئول آموزش مهارتی کاردانش

31225276

مهرناز طبیب زاده

کارشناس آموزش مهارتی کاردانش

 

نهضت پور موسوی

کارشناس موسسات تک منظوره هنری

کارشناس شورای ارزشیابی هنرمندان و رسیدگی به امور هنرمندان پیشکسوت

31225260

مریم خالقی

کارشناس مسئول دفتر بیمه و امورصندوق اعتباری هنر

31225212

سعیده واعظی

مسئول دبیرخانه کارگروه مد و لباس

31225212

میثم ثمررخی

رئیس موزه هنرهای معاصر صنعتی

32221882

دریجانی

رئیس هنرستان پسرانه هنرهای زیبا

32261045

نجمه امیری

رئیس هنرستان دخترانه هنرهای زیبا

32729376