• معاونت هنری

معاون هنری

وحید محمدی ................ شماره مستقیم  31225202-034


Image result for ‫وحید محمدی ارشاد کرمان‬‎  

شماره تماس

سمت

نام

31225202

معاون امور هنری وسینمایی

آقای وحید محمدی

31225202

مسئول دفتر معاونت

آقای علیرضا عباس زاده

31225222

امور اجرایی و پشتیبانی معاونت هنری

آقای کوروش عبدالعلی پور

31225211

جانشین معاونت امور هنری

آقای منوچهر معین الدینی

31225220

رئیس گروه امور هنری وسینمایی

آقای علی سلطانی

31225212

کارشناس مسئول دبیرخانه کارگروه مد ولباس

خانم سعیده واعظی

31225212

کارشناس مسئول دفتر بیمه و امور صندوق اعتباری هنر

خانم مریم خالقی

31225221

کارشناس مسئول امور سینمایی و سمعی وبصری

خانم فروغ فدایی

31225222

کارشناس سینمایی و سمعی وبصری

آقای منصور علی بیگی

31225209

کارشناس مسئول تجسمی و امور آموزشگاههای هنری

آقای مجتبی روحانی

31225209

کارشناس مسئول موسیقی

آقای فرهاد باغینی پور

31225276

سرپرست اداره آموزشهای مهارتی هنر

خانم نیره ولندیاری

31225276

کارشناس آموزش های مهارتی کار ودانش

خانم مهرناز طبیب زاده

31225221

کارشناس موسسات تک منظوره هنری

کارشناس شورای ارزشیابی هنرمندان و رسیدگی به امور هنرمندان پیشکسوت

خانم نهضت پورموسوی

31225214

کارشناس مسئول هنرهای نمایشی

آقای علیرضا اسلامی

31225215

کمک کارشناس امور هنری

آقای عبدالمهدی عسکرپور

32221882

رئیس موزه هنرهای معاصر صنعتی

آقای میثم ثمررخی

32261045

رئیس هنرستان پسرانه هنرهای زیبا

آقای فردین فتحی زاده

32729376

رئیس هنرستان دخترانه هنرهای زیبا

خانم نجمه امیری

32223567

رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر

خانم رویا آزادآور