حوزه مدیرکل

حوزه مدیرکل:

مدیرکل: محمدرضا علیزاده احمد آبادی                                                  31225300

محمد رضا علیزاده احمد آبادی


سرپرست دفتر مدیر کل  : رضا رضازاده                                                                            31225302

کارشناس فعالیت های  دینی: مریم جعفری مقدم                                             31225304

مسئول دبیرخانه حوزه مدیرکل: زهرا اسماعیلی                                               31225306

منشی مدیرکل(هماهنگی وقت ملاقات و جلسات): امید سینایی                                               31225300

مسئول نامه های ویژه مدیرکل: سکینه سفلایی 

...........................................................

مسئول هماهنگی  امور شهرستان ها:  رضا رضا زاده                                                           31225266

 

...........................................................

رابطه هسته مرکزی گزینش در استان کرمان : محمدرضا ضیاءالدینی                              31225260

بازرس ویژه مدیرکل : محمدرضا ضیاءالدینی                                                31225260

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات: محمدرضا ضیاءالدینی                     31225260

...........................................................

رئیس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی:                                                                          31225289

      کارشناس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی: خدیجه توکلی                                     31225279

...........................................................

سرپرست دفتر هماهنگی امور ایثارگران: حمید رضا صدفی                                                       31225311

............................................................

سرپرست دفتر فعالیت های قرآنی: رضا فتحی زاده                                                          31225274

کارشناس فعالیت های قرآنی: شیرین ابراهیمی                                               31225281

کارشناس فعالیت های قرآنی: طهماسب نجفی                                                              31225270

.............................................................

سرپرست دفتر فعالیت های دینی: حمید رضا صدفی                                            31225296

کارشناس دفتر فعالیت های دینی: مریم جعفری مقدم                                         31225304

.............................................................

سرپرست دفتر امور حقوقی:    ضیاءالدین الله وردی                                                         31225269

.............................................................

رئیس روابط عمومی: سعید کوشش                                                        31225297

کارشناس روابط عمومی: مهدیه شیروانی                                                   31225275

کارشناس روابط عمومی: محمد ادهمی                                                                            31225284

کارشناس روابط عمومی: محمودرضا نخعی                                                 31225284

.............................................................

مدیرحراست: محمد شریفی                                                                  31225290

کارشناس حراست: عباس جهان آرا                                                                              31225291

کارشناس حراست: محمدمهدی انجم شعاع                                                     31225292

دبیرخانه حراست: زهرا سلمانی                                                              31225293

.............................................................

کارشناس مسئول حوزه مدیر کل:حیدر افشاری پور                                                            31225310

(پدافند غیرعامل، ستاد صیانت،دبیرخانه امنیت پایدار شرق  وغرب)     

.............................................................

       

نامه رسان: صدیقه سلطانی                                                                         31225305

پیش شماره کرمان  : 034