واحد طرح و برنامه:

-------------------

سرپرست:    مهدی ملا نوری  - 31225258

 

مسئول هماهنگی و پیگیری امور دفتر طرح و برنامه ریزی:    محسن حاج حسینی  - 31225245


کارشناس مسئول برنامه و بودجه :   ایرماه شاهرخی - 31225239


کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی :    مژده حسینعلی پور - 31225232

کارشناس برنامه : مژده حسینعلی پور - 31225232

 

کارشناس توسعه مدیرت : هاله نصری - 31225232

مسئول دبیرخانه اقتصاد مقاومتی : هاله نصری - 31225232


کارشناس آموزش نیروی انسانی:    لیدا تجربه کار -  31225232

کارشناس اشتغال و كارآفرینی:    لیدا تجربه کار -  31225232


کارشناس آمار و اطلاعات:     عصمت اکبر زاده -   31225237


کارشناس مسئول امور پژوهشی : زهره شادروان  - 31225239


کارشناس انفورماتیک و فن آوری اطلاعات:    مرتضی اسدی - 31225244

کارشناس رسانه های دیجیتال:    مرتضی اسدی -  31225244