به استحضار می رساند نظر به  خواستهای مکرر هنرمندان ، فرهیختگان، فعالان قرآنی  ، اصحاب فرهنگ وهنر و ...  برگزاری هفته قرآن وعترت به  دوم  لغایت هشتم اسفند موکول و مهلت ارسال آثار به دبیرخانه هفته قرآن وعترت تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه جاری تمدید گردید.

مخاطبان میتوانند آثار خود را به آین آدرس ارسال کنند: 

kerman1393@chmail.ir 


قرآن و عترت 

برای دانلود فرم ثبت نام  اینجا کلیک کنید

فراخوان:

هفته قرآن و عترت1 

هفته قرآن و عترت2

 
هفته قرآن و عترت3
 

هفته قرآن و عترت4 

هفته قرآن و عترت5
 
هفته قرآن و عترت6 

هفته قرآن و عترت7  
هفته قرآن و عترت 8
هفته قرآن و عترت 9
هفته قرآن و عترت 10 

هفته قرآن و عترت 11 

 هفته قرآن و عترت 12  

هفته قرآن و عترت 13  

هفته قرآن و عترت 14 

هفته قرآن و عترت 15 

هفته قرآن و عترت 16 

مخاطبان میتوانند آثار خود را به آین آدرس ارسال کنند: kerman1393@chmail.ir