معرفی شورای فرهنگ عمومی استان :

تلاش و کوشش در راه اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی اگرچه براساس رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای باید در راس همه تلاش های مجریان و سیاستگذاران فرهنگی در سراسر کشور باشد اما وظیفه سنگینی است که علی الخصوص بر عهده شورای فرهنگ عمومی نهاده شده است . اصلاح و بهبود روابط اجتماعی که زیر ساخت توسعه جامعه در همه ابعاد است ، تناها از راه اصلاح فرهنگ عمومی میسور است .

شورای فرهنگ عمومی بر اساس آیین نامه برترین نهاد سیاستگذار در زمینه فرهنگ عمومی است و رسالت بسیار خطیری را بر عهده دارد که نیل و انجام آن جز با همکاری و تلاش تمامی اعضا و سرایت مباحث فرهنگ عمومی در قلب و جان آحاد مردم ممکن نیست .

شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با عنایت به این ضرورت ، تلاش خویش را برای ادامه راهی که به فضل خداوند به حصول اهداف متعالی فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد با جدیت و خلوص معطوف کرده است .

آنچه در ذیل آمده است مجموعه وظایف و ترکیب اعضای این شورا می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شورای فرهنگ عمومی استان کرمان به آدرس ذیل مراجعه بفرمایید :

www. Ostan.pcci.ir/5/kr   

 

وظایف شورای فرهنگ عمومی استان :

الف -  شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی :

-    مطالعه ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان براساس شاخص های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور .

-       شناسایی و ارزیابی علمی ، پیش بینی و رصد موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان .

-    ا نجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان و تحلیل و ارزیابی نتایج  تحقیقات علمی انجام شده ، به منظور دسترسبی به راهکارهای مناسب جهت حل مسائل فرهنگی .

-       شناسایی ، سنجش استعدادها ، قابلیت ها و توانمندی های فرهنگی استان .

-    بررسی و اظهارنظر نسبت به موضوعات ، طرح ها و گزارش هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان

-       ارجاع می شود .                              

ب اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی :

- تهیه و   تدوین و پیشنهاد طرح های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص های فرهنگ عمومی استان .

- تلاش در جهت ایجاد همکاری ، هماهنگی و همسویی بین دستگاههای دولتی و غیر دولتی و مجریان فرهنگی استان در زمینه ساماندهی برنامه های فرهنگی استان.

- اتخاذ شیوه های تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف .

برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و تدوین شیوه نامه های لازم جهت ایفای وظایف در چهارچوب سیاست های شورای فرهنگ عمومی .

ج_ نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور  :

-       برنامه ریزی در جهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عال انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور در استانها

-       ارزیابی روند اجرایی سیاست ها و برنامه های فرهنگی در استان .

اعضای شورای فرهنگ عمومی استان :

1-    امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا

2-    استانداربه عنوان نایب رئیس شورا

3-    مدیرکل تبلیغات اسلامی استان

4-    مدیرکل صداوسیمای مرکز استان

5-    یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان

6-    یک نفرازروسای دانشگاههای مرکزاستان به انتخاب مجمع روسای دانشگاههای مرکز استان

7-    مدیرکل اموزش وپرورش استان

8-    مدیرکل اطلاعات استان

9-    مدیرکل ورزش و جوانان  استان

10-معاون برنامه ریزی استانداری  

11- شهردار مرکز استان

12-فرمانده نیروی انتظامی استان

13- فرمانده سپاه ثارالله

14- رئیس جهاد دانشگاهی مرکز استان

15- مدیرکل  میراث فرهنگی و گردشگری استان

16- مدیر کل  دادگستری استان

17- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان دبیر شورا

18- یک نفرازروسای نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان به انتخاب مجمع نهاد نمایندگی استان

19- مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان

20 - مسئول دفتر رسیدگی به امور مساجد استان یا یک نفر از ائمه جماعات  فعال به پیشنهاد امام جمعه

21- یک نفرازارباب جراید استان به پیشنهادمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید شورای فرهنگ عمومی استان

22- سه نفر شخصیت معتبر فرهنگی هنری استان  ( حداقل یک نفر از خواهران ) به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان

23 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان

24- یکی از اعضای واجد شرایط و صلاحیت فرهنگی شورای اسلامی استان به انتخاب آن شورا