شورای فرهنگ عمومیمعرفی شورای فرهنگ عمومی

معرفی شورای فرهنگ عمومی :

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین ارگان تصمیم گیری در مسائل فرهنگی کشور در چهل وسومین و چهل و چهارمین جلسه مورخ هفتم و چهاردهم ابان ماه 1364 ایین نامه ای را تصویب کرد که برمبنای ان شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف گردید به منظور تعیین اهداف و سیاستگذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور شورایی را تحت نظر خود به نام شورای فرهنگ عمومی تشکیل دهد . براین اساس شورای فرهنگ عمومی با عضویت تعدادی از مدیران بخش های فرهنگی و مرتبط با ان و نیز شخصیت های فرهیخته و علمی موجودیت یافت .شورای فرهنگ عمومی استان کرمان نیز فعالیت خود را درمرکز استان ازسال 1371 و درشهرستانها ازسال 1372 آغاز وتاکنون نیز مستمرا ادامه یافته است .

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس پورتال شورای فرهنگ عمومی استان مراجعه فرمایید.

/ کرمان Pcci.ir/