فرم نظرسنجی ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)
فرم نظر سنجی ارباب رجوع (موضوع ماده 8 تکریم مردم) -------------------------------------------------------------------------------------
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
واحد تابعه:    
تاریخ مراجعه:    
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به طور شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند ، را مرقوم فرمایید:    
4-نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند ، را مرقوم فرمایید:    
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ، لطفا آن را مرقوم فرمایید(با ذکر مورد و فرد مورد نظر):    
لطفا نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور بنویسید :    
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید :
نام و نام خانوادگی :    
شماره تماس:    
  • پیگیری فرم های پر شده

شماره پیگیری :
شماره پیگیری را وارد کنید.