معرفی وزارتخانهسازمانها و مراکز تابعه

    سازمان ها و مراکز تابعه

 

 • سازمان سینمایی و سمعی بصری کشور
 • انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
 • سازمان اوقاف و امور خیریه
 • سازمان حج و زیارت
 • سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
 • سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • سازمان چاپ و انتشارات
 • ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
 • هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور
 • موسسه پژوهشی فرهنگ،هنر و ارتباطات
 • شورای فرهنگ عمومی